Kako mogu izvršiti prijevremenu isplatu?

Prijevremenu isplatu, tj, opciju ”uzmi ili ostavi”, možete iskoristiti samo pod sljedećim uvjetima:

  1. Da je na listiću Vaš članski broj;
  2. Da imate 5 ili više pogođenih parova;
  3. Da nijedan od preostalih parova nije započeo;
  4. Da nemate nijedan odgođen ili prekinut meč na listiću;

Prijevremenu isplatu možete izvršiti:

  1. U poslovnici;
  2. Preko internet računa ili mobilne aplikacije, ako je listić uplaćen preko internet računa ili mobilne aplikacije;
  3. SMS-om;

Detaljnije o ovoj opciji pročitajte na sljedećem LINK-u