SMS rezultati

PROVJERA STANJA LISTIĆA

Pošaljite SMS na broj 091-211-003 (cijena poruke 0,20 KM + PDV) sa porukom:

L broj listića (npr. L 1452282753)

Za ponavljanje zadnjeg upita pošaljite praznu poruku!!

PROVJERA ISHODA UTAKMICE

Pošaljite SMS na broj 091-211-003 (cijena poruke 0,20 KM + PDV) sa porukom:

R broj utakmice (npr R 1056) i dobite ćete izvještaj o trenutnom stanju!

Za ponavljanje zadnjeg upita pošaljite praznu poruku!!

PRIJEVREMENA ISPLATA LISTIĆA

Pošaljite SMS na broj 091-211-003 sa porukom (cijena poruke 0,20 KM + PDV):

S broj listića (npr S15123546257252) i dobiti ćete poruku o trenutnom stanju listića i ponuđeni iznos za prijevremenu isplatu, ako je moguća!

Ukoliko prihvatite ponuđeni iznos, proslijedite dobivenu poruku na broj 091-511-009 (cijena poruke 0,80 KM + PDV)

I vaš listić postaje dobitni! Dobitak možete podići u bilo kojoj od naših poslovnica!

Napomena: cijene poruka su jednake za korisnike svih mobilnih mreža u Bosni i Hercegovini.